www.KOINWNIA.com
youtube

Pie 2018 prn

Εἶναι γεγονός πῶς τίς τελευταῖες ἡμέρες ἡ Παράταξή μας ἐτοιμάζεται πυρετωδῶς γιά τίς Εὐρωεκλογές. Ὅλα τά ἀρμόδια ὄργανά της ἄρχισαν καί συνεχίζουν μέ ἐντατικούς ρυθμούς τίς προετοιμασίες γιά τήν συμμετοχή της στίς ἐπερχόμενες Εὐρωεκλογές. Μία συμμετοχή καί μία παρουσία ἡ ὁποία, εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ἐπιβεβλημένη.

Οἱ πολιτικοί τῆς Πατρίδος μας χρησιμοποιοῦν αὐτές τίς ἐκλογές, δυστυχῶς, γιά νά μετρήσουν την κοινή γνώμη, γιά νά δώσουν στόν Ἑλληνικό λαό, ὅπως λένε χαρακτηριστικά, το δικαίωμα γιά μία «χαλαρή ψῆφο» μέ τήν ὁποία θέλουν νά ἐκτονώσουν τήν ἔνταση καί νά καταλαγιάσουν τά παράπονα ἀπό τά προβλήματα πού ἔχει φέρει ἡ διακυβέρνησή τους.

Αὐτή εἶναι μία πρακτική και μία αντιμετώπιση ἐντελῶς ἐσφαλμένη. Εἶναι λάθος νά λησμονοῦμε πώς σέ αὐτές τίς ἐκλογές ἐκλέγονται οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Πατρίδος μας στό Εὐρωκοινοβούλιο. Μέ αὐτές τίς ἐκλογές δηλώνουμε ὡς ἔθνος ποιός μᾶς ἐκφράζει καί ποιός μεταφέρει στήν Εὐρώπη τό θέλημα καί τήν βούλησή μας. Ἄρα, λοπόν, δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζονται μέ τήν ἐθνικά ἐπικίνδυνη μικροσκοπιμότητα τῶν Κομμάτων.

Πρίν νά συμπληρώσει ἕνα χρόνο ζωῆς, ἡ Παράταξή μας μέ πλήρη συναίσθηση εὐθύνης ἀπέναντι στόν Θεό πρῶτα καί μετά σέ ὅλους τούς συμπολῖτες μας, ἔχει ἤδη σχεδιάσει τό πῶς θα πρέπει νά δράσει, μέσα ἀπό τούς θεσμούς καί τίς διαδικασίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, πρός ὄφελος τῆς Πατρίδος μας. Ὑπάρχουν πολλά δικαιώματα τά ὁποῖα ἡ χῶρα μας δέν ἔχει διεκδικήσει ὅπως θά ὄφειλε, καί αὐτό, δυστυχῶς, λόγῳ μικροπολιτικῶν κομματικῶν συμφερόντων. Τά κόμματα πού σήμερα μᾶς ἐκπροσωποῦν στό Εὐρωκοινοβούλιο, εἶναι τά ἴδια πού βρίσκονται καί στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο ἀλλά δέν ἐκπροσωποῦν τίποτε ἄλλο παρά τούς χορηγούς τους.

Αὐτές οἱ Εὐρωεκλογές εἶναι μία εὐκαιρία, τουλάχιστον γιά ἐμᾶς τούς συνειδητούς χριστιανούς, νά βροντοφωνάξουμε πώς, θέλουμε ἡ Πατρίδα μας νά εἶναι στήν Εὐρώπη πρέσβυς ἤθους, πολιτισμοῦ, ἀξιῶν καί κυρίως νά πάψει νά εἶναι δακτυλοδεικτούμενη. Ἔχει καταντήσει, δυστυχῶς, ἡ Πατρίδα μας περίγελος τῶν Εὐρωπαίων καί αὐτό ἐξαιτίας τῶν ἀποφάσεων καί τῶν μικροπολιτικῶν κινήσεων τῶν πολιτικῶν μας, οἱ ὁποῖες δέν ἀποσκοποῦν σέ τίποτε ἄλλο, παρά στήν ἀποχριστιανοποίηση καί ἐξαθλίωση τῆς Ἑλλάδος μας.

Ἐπίσημα ὁ Πρόεδρος ἔθεσε τά ἀρμόδια ὄργανα σέ καθεστώς προεκλογικῆς περιόδου κατά τήν ὁποία θά ἐνταθεῖ ἡ ἐνημέρωση τῶν συμπολιτῶν μας, σχετικά μέ τό πῶς ἔχει ἤδη σχεδιάσει ἡ Παράταξή μας νά ἀξιοποιήσει τήν ἐνδεχόμενη εἴσοδό της στό Εὐρωκοινοβούλιο. Ὁ Πρόεδρος μάλιστα ἀπηύθυνε πρόσκληση-πρόκληση πρός ὅλους λέγοντας πῶς εἶναι ἡ ὧρα νά σταματήσουν τά λόγια καί νά ἀρχίσουν τά ἔργα. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Πολλοί εἶναι αὐτοί πού δήλωσαν καί δηλώνουν πώς συμφωνοῦν εἰδικά μέ τό σύνθημά μας “εἶναι ἡ Πατρίδα μας καί τή θέλουμε πίσω!”. Ἦρθε ἡ ὧρα νά τό ἀποδείξουμε ὅλοι! Ἐμεῖς θά τό δείξουμε ἔμπρακτα μέ τήν παρουσίαση στόν Ἑλληνικό λαό, τῶν θέσεων καί τῶν προθέσεών μας στήν περίπτωση τῆς ἐκλογῆς μας. Ἔχουμε νά τοῦ ἀναπτύξουμε τό πλᾶνο μας, τόσο τό βραχυπρόθεσμο, ὅσο καί τό μακροπρόθεσμο, σχετικά μέ τό πῶς θά πρέπει νά ἐκπροσωπηθεῖ ἡ χώρα μας στό Εὐρωκοινοβούλιο. Ὁ Ἑλληνικός λαός μέ τή σειρά του, θα πρέπει νά ἀποδείξει πώς ἐπιθυμεῖ τήν ἀνακαίνισή του μέ τό νά αγνοήσει τά ὑπάρχοντα ἀλλά καί τά ὑπό ἵδρυση κόμματα τά ὁποῖα καί πάλι ἀκολουθοῦν τήν ἴδια ἀποτυχημένη συνταγή τῶν ὑπαρχόντων. Ὁ τόπος δέν ἔχει ἀνάγκη ἄλλου συνδυασμοῦ ἤ συμπράξεων ὑπαρχόντων. Τό ἔχω ξαναπεῖ καί τό ἐπαναλαμβάνω: Ὁ τόπος μας ἔχει ἀνάγκη ἄλλου ἤθους καί ἄλλης νοοτροποίας. Ἔχει ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στόν Δημιουργό του. Νά συνειδητοποιήσει πῶς δέν εἶναι μόνο σάρκα! Αὐτό πρέπει πρῶτα ὁ πολιτικός νά τό καταλάβει καί μετά νά τό διδάξει μέ τό παράδειγμα τῆς ζωῆς του στούς ἀνθρώπους. Ἡ ἀπόφαση εἶναι τοῦ λαοῦ. Θά πρέπει κάποια στιγμή νά ἀντιληφθεῖ ὁ λαός καί τήν δύναμή του, ἀλλά πρωτίστως τό συμφέρον του!»

IAK r

Το βιβλίο που αφιερώθηκε στη Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Η Πολιτική είναι Ποιμαντική

Αφιερώνεται στούς πνευματικούς αγωνιστές που επιστρατεύθηκαν στην πρωτόγνωρη -για τις προδιαγραφές και τα Πιστεύω της- Πολιτικής Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και διακονούν σαν ιερό το πολιτικό τους χρέος, με αυτάπαρνηση, ανιδιοτέλεια και με πολλές και πολυποίκιλες προσωπικές και οικογενειακές θυσίες, παίρνοντας τη σκυτάλη απο τον Μάρτυρα Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και εμπνεόμενοι απο τις Αρχές και τα βιώματα που αποταμιεύθηκαν σ'αυτό το βιβλίο.