www.KOINWNIA.com
youtube

Ὁ ἀγώνας μας δέν εἶναι λόγια.

Εἶναι ἀναμέτρηση μέ τό ψέμα καί τήν πλάνη τῶν πλανεμένων.

Ἡ Παράταξή μας δημιουργήθηκε μέ ἀποκλειστικό σκοπό νά ἐπηρεάσει ἄμεσα τήν πολιτική κατάσταση τῆς Πατρίδος μας, γιατί ὅλοι ἐμεῖς, πού τήν συγκροτήσαμε, πιστεύουμε βαθειά ὅτι αὐτό πού οἱ πολλοί θεωροῦν ἀδιέξοδο δέν ὀφείλεται στά τάχα ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια, ἀλλά στίς πολλές καί ποικίλες σκοπιμότητες, πού ἐμποδίζουν μέ πάθος τήν ἐφαρμογή τῶν λύσεων.

 

Συνεπῶς, ἡ Παράταξή μας δημιουργήθηκε γιά νά ριχτεῖ στήν μάχη εὐθύς, νά προτείνει ἁπλές καί χωρίς σκοπιμότητες λύσεις καί γι' αὐτό, ἀπόλυτα ρεαλιστικές καί ἄμεσα ἐφαρμόσιμες.

 

Δέν βγήκαμε στό προσκήνιο γιά νά προσθέσουμε μιά ἐπιπλέον πολιτικολογοῦσα ἀργολογία, ἀλλά γιά νά ἀπευθύνουμε χαροποιό μήνυμα στόν λαό μας, καλῶντας τον νά προσυπογράψει τήν Πίστη καί τίς Ἀρχές τοῦ Ἔθνους μας, μέ τά ὁποῖα γίναμε γιά πολλούς αἰῶνες «τό Φῶς τοῦ κόσμου», καί νά ἐγκαταλείψει τά «συντετριμμένα φρέατα» ὅλων τῶν Κομματικῶν σχεδιασμῶν, ἀπό τήν Παλιγγενεσία μέχρι σήμερα, πού δέν διασώζουν κανένα –ἀπολύτως κανένα– χαρακτηριστικό τῆς ἀπό τήν ἀρχαιότητα βαθύτατα θρησκευόμενης Φυλῆς μας.

 

Ἡ Παράταξή μας δημιουργήθηκε, λοιπόν, γιά νά δράσει, να βροντοφωνάξει καί νά σαλπίσει Ἐγερτήριο ἀπό τόν ὕπνο τῆς ἀδιαφορίας ἕως τίς ἐσχατιές τῆς Πατρίδος μας ὅτι ὑπάρχει Ἐλπίδα. Ἡ Ἐλπίδα πού δέν ἀπελπίζει ἀλλά ὁδηγεῖ στή βεβαιότητα.

 

Γι' αὐτό πρέπει νά μετρηθοῦμε! Νά ἑνώσουμε τόν πόθο μας νά βασιλεύσει καί πάλι στήν Πατρίδα μας ὁ Θεός τῶν Πατέρων μας καί ἡ «Εὐλογημένη Βασιλεία Του», Τῆς Ὁποίας ἄν καί πολλές φορές ἀνάξιοι εἴμαστε κληρονόμοι.

 

Εἴμαστε πολλοί καί πρέπει νά τό ἀποδείξουμε ἑνώνοντας τίς ψήφους μας μέσα στήν κάλπη. Πρέπει νά τό πιστέψουμε. Μποροῦμε.

 

Ἤδη ἔχουν ξεσηκωθεῖ Μοναστήρια, Ἐνορίες, πιστός λαός, κληρικοί καί λαϊκοί καί φλογίζονται ἀπό τή βεβαιότητα πώς ἡ προσπάθειά μας θά ἔχει ἀποτέλεσμα, γιατί ἔχει εὐλογία. Δέν ἔχει σκοπιμότητες καί διεκδικήσεις. Ὅλοι ἐμεῖς, πού πρωτοστατοῦμε στόν ἁγῶνα αὐτόν δέν εἴμαστε αὐτόκλητοι οὔτε καρριερίστες τῆς πολιτικῆς. Εἴμαστε λαός τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὅλοι ἐσεῖς, καί πιστεύουμε στή νίκη γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ὅτι «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ». Ὁ Δαυΐδ νίκησε τόν Γολιάθ γιατί ἦταν μαζί του τό Δίκαιο, ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ἀρετή, ὁ Θεός.

 

Ὅλοι, λοιπόν, νά κρατηθοῦμε γερά ὁ ἕνας δίπλα στόν ἄλλο. Καί τότε θά δοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι, πού εἶναι πράκτορες τῆς Δύσεως, ὅτι ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα λαός πού δέν μοιάζει μέ τούς Γραικύλους Γεργεσινούς, πού θέλουν νά διώξουν τόν Χριστό ἀπό τήν Πατρίδα τους, ἀντί νά διώξουν τήν διαφθορά τους.

 

Ὁ ἀγώνας μας δέν εἶναι λόγια. Εἶναι ἀναμέτρηση μέ τό ψέμα καί τήν πλάνη τῶν πλανεμένων. Ὁ ἀγώνας μας ὁδηγεῖ ὁλοταχῶς στήν ἐκλογική ἀναμέτρηση!

IAK r

Το βιβλίο που αφιερώθηκε στη Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Η Πολιτική είναι Ποιμαντική

Αφιερώνεται στούς πνευματικούς αγωνιστές που επιστρατεύθηκαν στην πρωτόγνωρη -για τις προδιαγραφές και τα Πιστεύω της- Πολιτικής Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και διακονούν σαν ιερό το πολιτικό τους χρέος, με αυτάπαρνηση, ανιδιοτέλεια και με πολλές και πολυποίκιλες προσωπικές και οικογενειακές θυσίες, παίρνοντας τη σκυτάλη απο τον Μάρτυρα Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και εμπνεόμενοι απο τις Αρχές και τα βιώματα που αποταμιεύθηκαν σ'αυτό το βιβλίο.