ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βιβλιογραφία

Ι.Α.Καποδίστριας. Επιστολαί Ι.Α.Καποδίστρια.1842.Τόμος Γ' .Αθήνησιν.Εκδόσεις Ε.Α.ΒΕΤΑΝ

Δραγούμης Ν. 1973. Ιστορικαί Αναμνήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Εκδοτική Ερμής

Πρασσά Α. 1998. Ιωάννης Καποδίστριας Ο αναγεννώμενος Φοίνιξ (1776-1831). Αθήνα - Γιάννινα: Εκδόσεις Δωδώνη

Δεσποτόπουλος Αλ. 1996. Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωση της Ελλάδος Αθήνα: Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Bερναρδάκης Δ. Καποδίστριας και Οθων. Εκδόσεις Γαλαξία Ερμεία

Κούκκου Ε. 1994. Ιωάννης Καποδίστριας ο άνθρωπος-ο Διπλωμάτης. Αθήνα

Κούκκου Ε. 1997. Ιωάννης Καποδίστριας - Ρωξάνδρα Στούρτζα. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της Εστίας

Κούκκου Ε. 1958.Ο Καποδίστριας και η παιδεία, 1803-1822. Α΄ Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης. Αθήνα

Δαφνή Γρ. 1976. Ιωάννης Καποδίστριας. Η γένεση του ελληνικού Κράτους. Αθήνα

Ενεπεκίδη Π. 1965. Ρήγας-Υψηλάντης-Καποδίστριας Ερευναι εις τα αρχεία της Αυστρίας, Γερμανίας,Ιταλίας, Γαλλίας και Ελλάδος. Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλιοπωλείο της Εστίας

Ενεπεκίδη Π. 1972. Ιωάννης Καποδίστριας 176 Ανέκδοτα Γράμματα προς τον πατέρα του 1809-1820. Αθήνα: Εκδόσεις Εκδοτικός Οίκος Παπαζήση Β.

Καποδίστρια Ι. 1997. Απομνημονεύματα Επισκόπησις της πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Δημιουργία

Σπηλιάδου Ν. 1851. Απομνημονεύματα. Αθήνησιν

Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «ΗΛΙΟΥ»

Λάσκαρι Στ. 1973. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως Ρώσος διπλωμάτης και υπουργός Εξωτερικών. Αθήνα

Τρικούπη Σπ. 1925-1926. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Τόμοι 1-4. Αθήναι

Παπαρρηγόπουλου Κ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (βιβλίον 13 Α΄ μέρος)

Μαρκεζίνη Β.Σπ. 1966. Πολιτική ιστορία της Νεώτερας Ελλάδος, Τόμος . Εκδόσεις ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΡΕΣΣ

Κολοκοτρώνη Θ. 1846. Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής Φυλής από τα 1770 έως τα 1836, υπαγόρευσε Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης. Αθήνα

Μακρυγιάννης Ι. Απομνημονεύματα. Αθήνα: Εκδόσεις Δαμιανός

Σταμάτη Μ.Κ. Ιστορία - Πολιτισμός. Αίγινα.

Ζωγράφου Δημ. 1989. Ιστορία της Ελληνικής Γεωργίας, τόμος 1, επανέκδοση Αγροτ. Τραπέζης της Ελλάδος. Αθήνα.

Χριστοπούλου Φ.Π. Ἡ θέση τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ τοῦ Νικολάου Σπηλιάδη μέσα στὴν κίνηση Φωτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων.

Δεμοδού Τ. Τρία παλιά γεφύρια της Μεθώνης

Γενικά Αρχεία του Κράτους. 1828.Καποδιστριακό Αρχείο.

Γενική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.26/08/1831. Αρ. 65, Ετος ΣΤ.

Περιοδικό Διαβάζω 27/11/1991, αρ.275. Αφιέρωμα στον Καποδίστρια

Περιοδικό της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Μάιος-Ιούνιος 1994. Ελληνική Χειρουργική. 66 τόμος, τεύχος 3: σελ.294-299

Ομιλία του κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού που δόθηκε στην εκκλησία του Αγ. Αντύπα, στο Γουδί Αττικής, στις 03-11-2005

Αρχ.Μελέτιος Κουράκλης,Ιεροκήρυκας Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η θρησκευτική Υπηρεσία του Στρατού.

Αποσπάσματα απο την ομιλία Κωνσταντίνου Κουσούλη, Προέδρου Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Δικαιοσύνης στις 3.10.2006.

Copyright (©) 2008-2015 Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» - All Rights Reserved.[Όροι χρήσης]

Top Desktop version