ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γερμανία

Η Γερμανία ήταν μια περιοχή όπου υπήρχαν πάρα πολλά γερμανικά βασίλεια, κράτη, δουκάτα, πόλεις. Στο συνέδριο της Βιέννης ιδρύθηκε μια Γερμανική Συμπολιτεία με απόφαση που υπεγράφη στις 8 Ιουνίου 1815 και συμπληρώθηκε από την τελική Πράξη στις 15 Μαΐου 1820. Ο αριθμός των Γερμανικών κρατών που αποτέλεσαν τη Συμπολιτεία ανερχόταν στα 39. Αποφασίσθηκε ότι: κάθε μέλος θα είναι ανεξάρτητο στις εσωτερικές του υποθέσεις, ο πόλεμος μεταξύ των επιμέρους κρατών θα είναι απαγορευμένος και για να κηρυχθεί πόλεμος από ένα κράτος της Συμπολιτείας σε ένα ξένο κράτος θα είναι απαραίτητη η συγκατάθεση της Συμπολιτείας.

Η πολιτική στάση του Καποδίστρια ήταν η εξής:

  • Τάχθηκε υπέρ της Γερμανικής Συμπολιτείας καταθέτοντας εμπεριστατωμένο υπόμνημα με τον τίτλο «Considerations sur l' Empire Germanique».
  • Αντέδρασε στις επιδιώξεις της Αυστρίας και της Πρωσίας που ήθελαν την υποταγή του γερμανικού λαού.
  • Πρότεινε την αναδιάρθρωση της παλαιάς Γερμανικής αυτοκρατορίας, υπό το σκήπτρο της Αυστρίας.

Copyright (©) 2008-2015 Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» - All Rights Reserved.[Όροι χρήσης]

Top Desktop version