www.KOINWNIA.com
youtube

Pie 2018 prn

Νέοι επιστήμονες παρατηρούν:

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), όπως υφίσταται από τη θέσπισή του (1983) έως σήμερα είναι αμιγώς νοσοκομειοκεντρικό, με απουσία ανεπτυγμένων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και μη ορθή διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.

Η ανεπαρκής λειτουργία της Π.Φ.Υ., που αποτελεί το θεμέλιο λίθο σε κάθε Σύστημα Υγείας, ξεκινά από την απουσία του θεσμού του οικογενειακού-γενικού γιατρού στην Ελλάδα, ρόλος του οποίου είναι να κατευθύνει τον ασθενή μέσα στο Σύστημα Υγείας (Σ.Υ.) ανάλογα με το πρόβλημά του. Στην έλλειψη αυτή οφείλεται η ταλαιπωρία του ασθενούς από το Σ.Υ. και η μεταφορά του από γιατρό σε γιατρό. Ακόμη, η λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων ως μονάδες Π.Φ.Υ. δημιουργεί μεγάλο φόρτο εργασίας σε αυτά, γεγονός που επιβαρύνει υπέρμετρα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το αποσπά από το κύριο έργο του που είναι η νοσηλεία των ασθενών. Για το λόγο αυτό πρέπει να ενδυναμωθεί ο ρόλος των Κέντρων Υγείας. Σε διεθνείς συγκρίσεις των Συστημάτων Υγείας διαπιστώνεται ότι οι χώρες που έχουν αναπτύξει την Π.Φ.Υ. εμφανίζουν καλύτερους δείκτες υγείας και μικρότερες δαπάνες υγείας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι αυτά τα συστήματα έχουν μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα.

Στην Ελλάδα, όπου το Σ.Υ. είναι δημόσιο, παρουσιάζεται το εξής οξύμωρο: σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που διαθέτει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την Ελλάδα και αφορούν τις δαπάνες υγείας του 2007, οι δημόσιες δαπάνες ανήλθαν στο 5,8% του ΑΕΠ και αντιστοιχούν στα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες ανήλθαν στο 3,8% του ΑΕΠ αγγίζοντας τα επίπεδα χωρών με πλήρη ιδιωτικά Σ.Υ. Επομένως, οι πολίτες επιβαρύνονται διπλά, καθώς ενώ ήδη έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και φόρους ανατρέχουν στον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών υγείας τους, για να αποφύγουν την ταλαιπωρία και τις ανεπάρκειες του Ε.Σ.Υ.

Παράλληλα, οι ετήσιες συνολικές δαπάνες υγείας αντιστοιχούν στο 9,6% του ΑΕΠ (25 δισ. ευρώ), ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τις υπόλοιπες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. Ωστόσο, στο διάστημα 2000-2007 η αύξηση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο στον Ο.Ο.Σ.Α., χωρίς όμως να συνεπάγεται τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη των “15” όσον αφορά στην ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες Υγείας, ενώ είναι στην 40ή θέση του Ο.Ο.Σ.Α.

Στη διαιώνιση των εν λόγω δυσλειτουργιών συμβάλλουν οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις στο Ε.Σ.Υ., οι οποίες πραγματοποιούνται σε κάθε αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Εκείνο, όμως, που απαιτείται είναι ο συλλογικός σχεδιασμός και η συντονισμένη δράση από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να ορισθούν οι αρχές για την αποτελεσματική λειτουργία του Ε.Σ.Υ., χωρίς πολιτικά ή προσωπικά συμφέροντα.

Ελένη Στόκου
Διδακτορική φοιτήτρια των οικονομικών της Υγείας
στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

IAK r

Το βιβλίο που αφιερώθηκε στη Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Η Πολιτική είναι Ποιμαντική

Αφιερώνεται στούς πνευματικούς αγωνιστές που επιστρατεύθηκαν στην πρωτόγνωρη -για τις προδιαγραφές και τα Πιστεύω της- Πολιτικής Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και διακονούν σαν ιερό το πολιτικό τους χρέος, με αυτάπαρνηση, ανιδιοτέλεια και με πολλές και πολυποίκιλες προσωπικές και οικογενειακές θυσίες, παίρνοντας τη σκυτάλη απο τον Μάρτυρα Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και εμπνεόμενοι απο τις Αρχές και τα βιώματα που αποταμιεύθηκαν σ'αυτό το βιβλίο.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ζωή και το έργο του Μαρτυρικού Κυβερνήτου Ιωάννου Α. Καποδίστρια, πατήστε εδώ.